vastrasicklao.se
Mycket optimistisk projekttid för Saltsjöbanans nya slutstation i Henriksdal
Januari 2015 ska Grävbolaget och andra entreprenörer börja bygga Saltsjöbanans nya slutstation i Henriksdal med bussterminal, påfartsramp, rondell och annat som måste till för att funka i 5 till 7 …