vastrasicklao.se
Fallskyddsplattor läggs på stora lekplatsen på Finnberget
Renovering av stora lekplatsen på Finnberget i Nacka påbörjades under hösten. Man stötte dock på berg och sten under ytan som gjorde att planerna fick ändras.