vastrasicklao.se
Proffsigare skyltar för SjöVägen
De hemmagjorda skyltarna som ska visa vägen från Henriksdals station till bryggan för SjöVägen i Saltsjöqvarn har nu ersatts med bättre skyltar.