vastrasicklao.se
M/S Emelie ersätts av M/S Storholmen
Ressel Rederiets båt M/S Emelie som trafikerar sträckan Lumabryggan – Nybroplan via bland annat Henriksdalshamnen och Saltsjöqvarn ersätts av den betydligt mindre M/S Storholmen from 18 oktob…