vastrasicklao.se
Sjuans tv-program Hela Sverige syr med Linda Lindorff spelas in i Finnboda
Uppenbarligen spelar i skrivande stund Linda Lindorff sitt program Hela Sverige syr i tidigare Äventyrskontoret i Finnboda.