vastrasicklao.se
Jag ska börja jobba på ICA!
I september byter jag jobb från att ha varit ansvarig för Philips digitala marknadsföring, webb och sociala medier för konsumentprodukter i de fyra nordiska länderna till att bli chef för interna m…