vastrasicklao.se
Växande bil- och cykeltrafik på Kanalvägen oroar Sjöstadsföreningen
Sjöstadsföreningen har skrivit ett brev till partierna representerade i Stockholms stadshus med frågor inför valet 2014, däribland om växande trafiken i Henriksdalshamnen.