vastrasicklao.se
Nacka kommun kan behöva bygga fritidsanläggning i Henriksdal
I Nacka kommuns övergripande strukturplan för Västra Sicklaön nämns att en bollhall kommer att byggas på Kvarnholmen. Där nämns också behovet av ytterligare anläggning i Henriksdal.