vastrasicklao.se
Växer det vass vid Danviks dårhus?
Någon av de två konstnärerna som är verksamma i Danviks dårhus i Henriksborg har antagligen skojfriskt ”planterat” en skulptur av trä och metall som föreställer vass.