vastrasicklao.se
Korvkrig på Henriksdalsallén i Henriksdalshamnen
Pasta- och pizzastället OlioDeli på Henriksdalsallén har efter ägarbytet bredad sortimentet mot korvkioskhållet. Men även Handlar’n erbjuder korv i bröd. Tyska korvar av annan kvalité servera…