vastrasicklao.se
Uppskjuten nyöppning av OlioDeli i Henriksdalshamnen
En lapp i OlioDelis dörr skvallrar om att nyöppningen den 7 december har skjutits upp.