vastrasicklao.se
Världsomseglaren Lasse Hässler håller föredrag i Hamnmagasinet på Kvarnholmen
13 oktober är Kungliga Motorbåt Klubbens medlemar inbjudna samt visning av lägenheter i Brf Hamnmagasinet på Mjölnarvägen 16 på Kvarnholmen, elva våningar upp i luften.