vastrasicklao.se
Busskuren för buss 53 i Saltsjöqvarn har kommit
Äntligen har busskuren förr buss 53 på Västra Finnbodavägen mot Henriksdalsberget kommit på plats.