vastrasicklao.se
Vem har stängt av trafikljusen över Värmdövägen?
Sedan några dagar tillbaka har den redan farliga korsningen vid Värmdövägen / Hästholmsvägen / Kanalvägen / Kvarnholmsvägen just blivit farligare.