vastrasicklao.se
Sopcontainer ersätter sopnedkast på Henriksdalsberget
Från tiden jag bodde på Henriksdalsringen vet jag hur bekvämt det var med sopnedkast i trapphuset. Med det var ofta stopp.