vastrasicklao.se
Arkeologisk förundersökning i skogen mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen
HENRIKSDALSBERGET | Nacka kommun planerar stora ändringar i Henriksdal, vänster & höger om Kvarnholmsvägen. Så finns det exempelvis idéer om att placera bostadshus på naturmark mellan Henriksda…