vastrasicklao.se
Mark- och miljödomstolen säger ja till bro mellan Kvarnholmen och Ryssbergen
KVARNHOLMEN / SVINDERSVIKEN | Mark- och miljööverdomstolen säger ja till en bro över Svindersviken mellan nya bostadsområdet på Kvarnholmen och Ryssbergens urskog med tillhörande tunnel genom det v…