vastrasicklao.se
Motsägelsefullt budskap om kollektivtrafiken i Nacka kommuns info
Nacka kommun har på våra pengar bekostat en bilaga i Dagens Nyheter med titeln ”Hållbar framtid i Nacka” där man dessutom skryter om stora satsningar på kollektivtrafiken på västra Sick…