vastrasicklao.se
6 december: Julmarknad på Vilans skola
Elevernas och föräldrarnas julmarknad hålls klockan 17:00 — 19:00.