vastrasicklao.se
5 november: IKANO Bostad startar bergförstärkningsarbeten
FINNBODA | IKANO Bostad, som ska bygga 130 bostadsrätter mellan Finnberget och tidigare Finnboda varvs svetshall, börjar förstärka bergsväggen mot Finnboda den 5 november.