vastrasicklao.se
Fotografier från Dramaten och Operans verkstadshistoria
GÄDDVIKEN | På restaurang Milous väggar i Gäddviken på Kvarnholmsvägen 56 hittar du intressanta fotografier från Dramatens och Operans dekorverkstadshistoria.