vastrasicklao.se
Soldäcket på Per Ludvig Lindgrens terrass nästan klart
HENRIKSDALSHAMNEN | Det är synd att trädäcket på Per Ludvig Lindgrens terrass inte färdigställdes under sommaren för att åtminstone någon kunde njuta av det vågformade trädäcket, sola och kolla på…