vastrasicklao.se
Ännu en omprövning av Kvarnholmsförbindelsen
KVARNHOLMEN / SVINDERSVIK | Nacka kommun har fått prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen för upphävda detaljsplanen på en bilbro över Svindersviken och en tunnel genom Ryssbergens ursko…