vastrasicklao.se
Halv meters bred gångväg mellan Sjöstaden, Nacka och Södermalm
SALTSJÖQVARN /HENRIKSDALSHAMNEN | Politiker i tjänstemän i Nacka och Stockholm pratar varmt om planer på stora cykelstråk söderut, promenadstaden, tillgånglighet etc. Men det mest uppenbara har de …