vastrasicklao.se
Stort bakslag för byggprojektet på Kvarnholmen – domstol upphäver detaljplan
KVARNHOLMEN | Naturvänner och boende i Vikdalen firar nu eftersom miljö- och markdomstolen vid Nacia tingsrätt har upphävt detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen. Här ingår bron över Svindersviken…