vastrasicklao.se
Pong Henriksdal håller på att fixa annexet också
HENRIKSDALSHAMNEN | Kina- och thaikrogen Pong i Henriksdalshamnen håller just nu på att fixa annexet i pirhuset på Jan Inghe Hagströms torg 50.