vastrasicklao.se
Inte alla bygglov för påbyggnader på Henriksborgs radhus avslagna ännu
HENRIKSBORG | Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har tidigare avslagit ansökningar om påbyggnader på Henriksborgs kulturskyddade radhus. Men ett ärende har fortfarande inte avgjorts.…