vastrasicklao.se
Mycket silver att hantera på Henriksdals reningsverk
HENRIKSDALSBERGET | Tidningen Ny Teknik skriver att mängden silver i slammet från reningsverken i Henriksdal och Bromma stiger.