vastrasicklao.se
Nacka kommun anser inte att överklaganden av Kvarnholmsförbindelsen tillför något nytt
KVARNHOLMEN / RYSSBERGEN | 23 maj 2011 antogs detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen (= bron över Svindersviken samt tunnel genom Ryssbergens urskog). Detaljplanen har överklagats av Naturskyddsfö…