vastrasicklao.se
På 70-talet hade Bertil Elmqvist ett konstsmide i Svindervik
SVINDERSVIK | En tidigare hyresgäst i Villa Kullen (vita villan intill Svindersvik gård) har hört av sig på Facebook och berättat om att konstsmeden Bertil Elmqvist hade sin verkstad i dagens caféb…