vastrasicklao.se
28 mars: Socialdemokraterna håller öppet möte om Henriksdalsbergets framtid
HENRIKSDALSBERGET | 28 mars klockan 19:00 bjuder Socialdemokraterna i Nacka alla grannar på Henriksdalsberget till ett öppet möte på fritidsgården Glada Henkan på innergården.