vastrasicklao.se
Beckholmen servas från kajen i Finnboda
FINNBODA | Stockholm stad håller just på att sanera lilla ön Beckholmen men materialtransporter får inte ske via den korta träbron mellan Beckholmen och Djurgården. Den tår nämligen max 20 ton ford…