vastrasicklao.se
Skräpig bukt mellan Lugnets terrass och Fendergatan i Henriksdalshamnen
HENRIKSDALSHAMNEN | Bukten mellan planteringen på Lugnets terrass och Fendergatan i Henriksdalshamnen tillhör de skräpigaste platserna på Västra Sicklaön om vi nu bortser från Kanalvägen i höjd me…