vastrasicklao.se
Bilder från Glada Henkans Club Mountain 2011
HENRIKSDALSBERGET | 18 november höll Glada Henkans fritidsgård ”Nackas fetaste fest” för all i högstadiet – både ungdomar på Henriksdalsberget och kompisar från andra trakter, som…