vastrasicklao.se
11 november: Disco på Glada Henkans fritidsgård
Glada Henkans fritidsgård på Henriksdalsberget har fått pengar för att hålla en ungdomsdisco.