vastrasicklao.se
Idéstudie från SWECO låter motorväg och t-bana gå via Finnboda
SWECO har lanserat en idéstudie där man propagerar för att kombinera Östra Länken med tunnelbanans blåa linje.