vastrasicklao.se
Behövs en snabbare väg mellan Finnboda och Henriksdalsberget?
Staketet efter gångtunneln i Henriksdalsbacken mot Kvarnholmsvägen har i veckan saboterats. Det restes av Nacka kommun i samband med att man fixade gångtunneln och vägen mot viadukten över Kvarnhol…