vastrasicklao.se
Henriksdalsbergets ungdomar bildar råd
Henriksdalsbergets boende mellan 17 och 25 år har bildat Henkans Ungdomsråd, som ska representera ungdomarnas åsikter och meningar samt kämpar för att dessa skall bli hörda.