vastrasicklao.se
Vikdalsborna ska överklaga Kvarnholmsförbindelsen
8 juni träffades grannarna i Vikdalen, som ligger mellan Ryssbergen och Nacka strand, för att diskutera en överklagan av Kvarnholmsförbindelsen.