vastrasicklao.se
Superfosfatfabrikens skornsten på Finnberget
Historisk bild med superfosfatfabrikens skornsten på Finnberget