vastrasicklao.se
Markbrand i Finnbergets slänt
19 april på eftermiddagen larmades brandförsvaret i Södertörn, som också ansvarar för Nacka, om ett brand på Finnberget.