vastrasicklao.se
Två korpenlag från Henriksdalsberget
Finnbergets korpenlag har under våren fått sällskap av två lag från Henriksdalsberget: Dasslocket United, som har varit aktiv under tidigare år också, och Henriksdalsbergets FF.