vastrasicklao.se
Märklig plantering mellan Lugnet och Henriksdalshamnen
Många har frågat sig vilken funktion de många växterna på Lugnets terrass uppfyller. Det är faktiskt en våtmarksanläggning som renar dagvatten från traktens lokalgator.