vastrasicklao.se
Nacka kommun förvärvar fastigheter på Kvarnholmen
Nacka kommunfullmäktige kommer under sitt nästa möte som hålls 7 mars 2011 att behandla förvärvet av bland annat den så kallade röda villan på Kvarnholmen för att kunna skapa en förskola, skola, bo…