vastrasicklao.se
SL:s månadskort säljs nu på ICA Nära Henriksdal
I veckan började ICA Nära Henriksdal sälja SL:s accesskort – både nya och laddning av gamla. SL hade i flera år sagt nej till en försäljning av månadskortet på Västra Sicklaön. ICA Nära Henri…