varyox.az
Soltan Soltanlı | VarYox
İnsanla təbiətin əlaqəsini sənət necə təsvir etməlidir? Sənətkar əsərlərində necə olmalıdır - konkret yoxsa dolaşdırıcıdı? Rəssam Soltan Soltanlı ilə öz həyata baxışı və yaradıcılığı haqqında ayaqüstü söhbət etmişik.