varyox.az
Əsli Səmədova | VarYox
Lesliu Qrey Şəkilçəkən rubrikasında "Kuratorlar" yazı silsiləmizin növbəti simasından - Əsli Səmədovadan danışır. Onu artıq kuratorluq etdiyi "Gerikonun gəmisindən qaçış" kimi və Goethe Zentrumun digər tədbirlərindən tanıyırsınız.