varyox.az
Sorğu #4 - Məzunlar günü | VarYox
İllәrin mәzunu Həsən Ağa ötәn ay gedib özünü mәzunlar gününә dә salıb. Onların gәlәcәyә dair planlarına işıq tutub. Bәs siz mәktәbdә nә olmaq istәyirdiniz? İndi nә oldunuz? Arzuladığınız peşədə çalışırsınız? Oxşar yazılar:Sorğu #2 - SədərəkSorğu #11 - Nəyə qulaq asırsınız?Sorğu #1