varyox.az
Herakl Şalvarzadə, yaramaz qız və siyasi partiya | VarYox
Salyut atıldı. Musiqi sədaları yayılmağa başladı. Haradansa şən klounlar peyda oldular. Bir avtobus çocuk gəldi, hərəsinin əlində bir bayraq, ətrafda qaçışmağa başladılar. Dəvə üstündə üç yəhudi tindən buruldu, daha sonra onlara Hindistandan gəlmiş dörd atəşpərəst yaxınlaşdı. Yığışan hər kəs yeni dühanın – “dahilik üzrə dünya printerinin”* doğulduğunu söyləyirdi, o, hər kəsi xilas etməli idi.