varyox.az
Herakl Şalvarzadə
Günlərin bir günü, bəlkə də iki, üç yaxud da dördüncü günü – dəqiq yadımda deyil – nəsə ki, orta yaşlı Azərbaycan respublikasının vətəndaşı, kişi cinsinin qabarıq nümayəndəsi olan biri,…