varyox.az
Herakl Şalvarzadə | VarYox
Günlərin bir günü, bəlkə də iki, üç yaxud da dördüncü günü - dəqiq yadımda deyil - nəsə ki, orta yaşlı Azərbaycan respublikasının vətəndaşı, kişi cinsinin qabarıq nümayəndəsi olan biri, həyatında böyük dəyişikliklər etmək fikrinə düşür.